Naujienos

2019.10.11
Kvietimas galioja iki 2020-02-17. Finansavimo tikslas Skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į
2019.09.18
Kvietimas galioja iki 2020-09-30. Finansavimo tikslas Skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių
2019.09.05
Kvietimas galioja iki 2019.12.09 Finansavimo tikslas Paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos Respublikos įmonės teikia kokybiškus ir
2019.06.12
Kvietimas galioja iki 2020.09.01 Finansavimo tikslas Sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių. Remiamos veiklos Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos
2019.04.29
Kvietimas galioja iki 2019.08.26. Finansavimo tikslas - skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos
2019.04.10
Kvietimas galioja iki 2019.05.15. Finansavimo tikslas - skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pagrindu. Remiama veikla - Taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros vykdymas,
2019.03.08
Kvietimas galioja iki 2020.11.30. Finansavimo tikslas - suteikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo
2019.02.12
Kvietimas galioja iki 2019.06.17. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) įgyvendindama projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas 2 (TYKU 2)“, projekto numeris 09.3.3-ESFA-V-711-01-0005, kviečia mokslininkus ir kitus tyrėjus,
2019.01.28
Kvietimas galioja iki 2020.11.30. Finansavimo tikslas - skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (toliau – EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI)
2019.01.15
Kvietimas galioja iki 2020.09.01. Priemonės tikslas - įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.  Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Prisijunkite prie Jūrinio klasterio

  Gal domina galimybės dalyvauti bendrose įmonių iniciatyvose, siekiant padidinti eksporto apimtis, sukurti didesnę pridėtinę vertę, gauti naujų verslo kontaktų ar idėjų, padidinti įmonės produktyvumą, inovatyvumą ar konkurencingumą? Gal domina galimybės gauti finansavimą individualiems ar jungtiniams ES projektams finansuoti? Gal stokojate inovatyvių idėjų ar jomis norite pasidalinti su kitais? Gal norite susirasti patikimų verslo partnerių?

   

  Palikite savo duomenis ir mes su Jumis susisieksime!
  Vardas, Pavardė
  Įmonė
  Telefonas
  El. paštas
  Ačiū!

  Ačiū! Artimiausiu metu su Jumis susisieksime.