Naujienos

2017.08.07
Kvietimas galioja iki 2017.09.22. Priemonės tikslas – prisidėti prie Veiksmų programoje numatytų socialinių ir ekonominių pokyčių ir Komunikacijos strategijoje išskirtų prioritetinių komunikacijos krypčių įgyvendinimo. Finansuojamos veiklos Techninė
2017.08.03
Kvietimas galioja iki 2017.09.29. Finansavimo tikslas - paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą ir naujų
2017.07.28
Kvietimas galioja iki 2020.11.30. Finansavimo tikslas - pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
2017.07.27
Kvietimas galioja iki 2019.04.14. Finansavimo tikslas - sudaryti papildomas finansines paskatas paskolų  pagal finansinę priemonę  Nr. 07.3.3-FM-F-424 „Verslumo skatinimas 2014–2020“ gavėjams, siekiant palengvinti jų įsitvirtinimą rinkoje pradinėje savarankiškos
2017.07.15
Kvietimas galioja iki 2020.06.30. Finansavimo tikslas - didinti įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujosiomis technologijomis ir taip sudaryti galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio  mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI)
2017.06.26
Kvietimas galioja iki 2017.09.15. Finansavimo tikslas - skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su mokslo ir studijų institucijomis) kūrimą bei skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir
2017.06.23
Kvietimas galioja iki 2020.11.30. Finansavimo tikslas - paskatinti juridinius asmenis teikti paraiškas tarptautiniu mastu patentuoti išradimus ir registruoti dizainą, taip stiprinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu mastu ir skatinti vykdyti
2017.06.22
Kvietimas galioja iki 2020.06.30. Finansavimo tikslas - sudaryti sąlygas užsienio investuotojų darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių. Remiamos veiklos Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos
2017.06.19
Kvietimas galioja iki 2017.10.19. Finansavimo tikslas - skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti
2017.03.17
Kvietimas galioja iki 2020.11.30. Finansavimo tikslas Sudaryti įmonių dirbančiųjų mokymosi galimybes ir sąlygas geresniam darbo jėgos prisitaikymui prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Taip pat Priemonė leis įmonėms be didesnės administracinės naštos
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Prisijunkite prie Jūrinio klasterio

  Gal domina galimybės dalyvauti bendrose įmonių iniciatyvose, siekiant padidinti eksporto apimtis, sukurti didesnę pridėtinę vertę, gauti naujų verslo kontaktų ar idėjų, padidinti įmonės produktyvumą, inovatyvumą ar konkurencingumą? Gal domina galimybės gauti finansavimą individualiems ar jungtiniams ES projektams finansuoti? Gal stokojate inovatyvių idėjų ar jomis norite pasidalinti su kitais? Gal norite susirasti patikimų verslo partnerių?

   

  Palikite savo duomenis ir mes su Jumis susisieksime!
  Vardas, Pavardė
  Įmonė
  Telefonas
  El. paštas
  Ačiū!

  Ačiū! Artimiausiu metu su Jumis susisieksime.