Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (CERN projektai)

2020.01.17

Kvietimas galioja iki 2020.09.30.

Finansavimo tikslas

skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis

Finansuojamos veiklos

  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos

Priemonės finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) 10.4. papunktyje nurodyta finansuojama veikla:

Inovacinių čekių, skirtų projektams, atrinktiems pagal sutartį, pasirašytą tarp Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (inovacijų konsultacinės paslaugos, inovacijų paramos paslaugos, galimybių studijų atlikimas), įgyvendinti, teikimas.

Galimi pareiškėjai

Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas ir planuojantys įgyvendinti projektus, atrinktus pagal sutartį, pasirašytą tarp Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (turintiems viešosios įstaigos LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRO išduotą pažymą).

Partneriai negalimi.

Galimi pareiškėjai

  • Verslas

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (DMS). Paraiškos per DMS turi būti pateiktos MITA iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 24:00 val. Informacija, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite čia.

Daugiau informacijos apie šį kvietimą – čia. 

Prisijunkite prie Jūrinio klasterio

Gal domina galimybės dalyvauti bendrose įmonių iniciatyvose, siekiant padidinti eksporto apimtis, sukurti didesnę pridėtinę vertę, gauti naujų verslo kontaktų ar idėjų, padidinti įmonės produktyvumą, inovatyvumą ar konkurencingumą? Gal domina galimybės gauti finansavimą individualiems ar jungtiniams ES projektams finansuoti? Gal stokojate inovatyvių idėjų ar jomis norite pasidalinti su kitais? Gal norite susirasti patikimų verslo partnerių?

 

Palikite savo duomenis ir mes su Jumis susisieksime!
Vardas, Pavardė
Įmonė
Telefonas
El. paštas
Ačiū!

Ačiū! Artimiausiu metu su Jumis susisieksime.