Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ Nr. 2

2020.07.14

Kvietimas galioja iki 2020.09.30

Finansavimo tikslas – padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje ir sektoriniame praktinio mokymo centre.

Finansuojamos veiklos

  • Švietimas ir mokslas
 Remiamos veiklos: profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre.

Galimi pareiškėjai

Profesinio mokymo įstaigos.

Galimi partneriai yra profesinio mokymo įstaigos.

Papildoma informacija

Partnerystė projekte yra privaloma tarp profesinio mokymo įstaigų, iš kurių bent viena turi sektorinį praktinio mokymo centrą.

Viename projekte negali dalyvauti profesinio mokymo įstaigos, turinčios to paties ūkio sektoriaus sektorinius praktinio mokymo centrus.

Vienas pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip 3 paraiškas, kurios turi būti skirtos asmenų praktiniam mokymui skirtingų ūkio sektorių sektoriniuose praktinio mokymo centruose.

Daugiau informacijos – čia.

Prisijunkite prie Jūrinio klasterio

Gal domina galimybės dalyvauti bendrose įmonių iniciatyvose, siekiant padidinti eksporto apimtis, sukurti didesnę pridėtinę vertę, gauti naujų verslo kontaktų ar idėjų, padidinti įmonės produktyvumą, inovatyvumą ar konkurencingumą? Gal domina galimybės gauti finansavimą individualiems ar jungtiniams ES projektams finansuoti? Gal stokojate inovatyvių idėjų ar jomis norite pasidalinti su kitais? Gal norite susirasti patikimų verslo partnerių?

 

Palikite savo duomenis ir mes su Jumis susisieksime!
Vardas, Pavardė
Įmonė
Telefonas
El. paštas
Ačiū!

Ačiū! Artimiausiu metu su Jumis susisieksime.