Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus „Inostartas“ Nr. 1 (SVV subjektams, veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose)

2019.10.11

Kvietimas galioja iki 2020-09.30

Finansavimo tikslas

Skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Finansuojamos veiklos

  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos

  1. MTEP;
  2. įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra ir kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.

Projektas gali apimti vieną veiklą arba dvi veiklas, tačiau vykdant 2-ąją veiklą turi būti vykdoma ir 1-oji veikla.

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjai: 1) privatieji juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas); viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), kai vykdomos Aprašo 10.1 ir (ar) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos.

Partneriai: 1) privatieji juridiniai asmenys; 2) mokslo ir studijų institucijos.

Galimi pareiškėjai

  • Verslas

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Prisijunkite prie Jūrinio klasterio

Gal domina galimybės dalyvauti bendrose įmonių iniciatyvose, siekiant padidinti eksporto apimtis, sukurti didesnę pridėtinę vertę, gauti naujų verslo kontaktų ar idėjų, padidinti įmonės produktyvumą, inovatyvumą ar konkurencingumą? Gal domina galimybės gauti finansavimą individualiems ar jungtiniams ES projektams finansuoti? Gal stokojate inovatyvių idėjų ar jomis norite pasidalinti su kitais? Gal norite susirasti patikimų verslo partnerių?

 

Palikite savo duomenis ir mes su Jumis susisieksime!
Vardas, Pavardė
Įmonė
Telefonas
El. paštas
Ačiū!

Ačiū! Artimiausiu metu su Jumis susisieksime.