Moksliniai jūrinės klasterizacijos tyrimai

Įmonėje dirba kvalifikuoti ekspertai, kurie atlieka jūrinės klasterizacijos mokslinius tyrimus, aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir tarptautine mokslo ir verslo bendruomene, skaito mokslinius pranešimus klasterizacijos tematikomis, veda praktinius mokymus, kelia kvalifikaciją šioje srityje bei turi daug iniciatyvų suburti ir įveiklinti jūrinio klasterio idėją Lietuvoje.

Siūlomos šios ekspertų paslaugos:

 • Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas klasterizacijos, klasterių kūrimo ir klasterių plėtros tematikomis.
 • Individualios ir grupinės konsultacijos jūrinės klasterizacijos naudos tematika.
 • Mokslinių publikacijų ir mokslinių pranešimų klasterizacijos tematika ruošimas.
 • Publicistinio žanro viešųjų pranešimų ir žinučių klasterizacijos tematika ruošimas.
 • Įmonės tarptautinė plėtra, partnerystė su kitais klasteriais, sėkmingų verslo kontaktų užmezgimas.
 • Pagalba verslo-mokslo-viešojo sektoriaus bendradarbiavimo sklandžiam užtikrinimui, kontaktų užmezgimas ir palaikymas.
 • Individualios konsultacijos įmonės lobizmo tematika.
 • Kiekybinių ir kokybinių tyrimų inicijavimas, duomenų surinkimas, rezultatų susisteminimas ir pateikimas.
 • Viešų pristatymų verslo plėtros tematika rengimas .ppt formate.
 • Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas įmonės inovacijų ir technologijų plėtros srityse.
 • Organizacijų informacijos ir komunikacijos tobulinimas, bendradarbiavimo skatinimas.
 • Pagalba įmonių grupių bendradarbiavimo kontaktų užmezgimui, bendrų idėjų ir projektų vystymui.

 

Mūsų įmonės ekspertai taipogi konsultuoja gamybos automatizavimo ir duomenų stabėjimo realiu laiku klausimus, sėkmingai sprendžia įvairius su ES parama susijusius iššūkius, konsultuoja ekonomikos, vadybos, rinkodaros, strateginio valdymo, inovacijų ir technologijų perdavimo klausimais.

Paslaugos teikiamos lietuvių ir anglų kalbomis.

P.s. Galimos ir kitos ekspertinės konsultacijos pagal individualų Jūsų įmonės poreikį. Tiesiog sukontaktuokime ir išgryninkime poreikį.

Dalyvavimas koncerencijose     Mokslinės publikacijos      Naudingos nuorodos

 

—————————————————–

Klasteris kaip veiklos forma ne tik keičia šalies ar regiono (apskrities) ar tam tikro miesto ekonominę struktūrą ir potencialą, bet ir stiprina atskirų klasterio narių žmogiškuosius, techninius, mokslinius, kapitalo, inovacinius, partnerystės ir kitokius pajėgumus. Didesnis produktyvumas, išaugęs konkurencingumo lygis, inovatyvių produktų kūrimas ir komercializavimas – tai yra rezultatai, kurių klasterio nariai gali pasiekti veikdami išvien. Klasterizacija padeda plėtoti naujas idėjas ir verslus, spartinti žinių ir technologijų perdavimą bei diegimą, produktų kūrimą, gerinti darbo ir produktų kokybę, technologinį turinį, sukurti palankias sąlygas didinti įmonių produktyvumą, inovatyvumą, sumažinti mažų ir vidutinių įmonių veiklos kaštus, ypač mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų srityje, skatinti eksporto plėtrą, mažinti riziką ir didinti sėkmės tikimybę pasirenkant naujas investicijų kryptis, efektyvinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesus, padėti įmonėms ar jas atstovaujančioms organizacinėms struktūroms įsijungti į pasaulinius kompetencijų ir inovacijų tinklus, išnaudoti jų teikiamas galimybes kuriant didesnę pridėtinę vertę, didinti konkurencingumą bei užimtumą.

Siekiant padidinti įmonių konkurencingumą ir sustiprinti konkurencines pozicijas rinkoje, klasterio formavimas vis dažniau tampa viena iš esminių sąlygų įmonių bendradarbiavimui vystyti ir plėtoti, ypač inicijuojant bendrus jungtinius projektus ir stiprinant įmonių tarpusavio pasitikėjimą. Klasterių formavimas yra dinaminis procesas, atpažįstamas pagal bendruosius požymius ir kriterijus, susidedantis iš nuoseklių etapų, ir pasižymintis skirtingomis brandumo fazėmis.

Klasteriai yra ypač svarbūs mažų bei vidutinių įmonių (MVĮ) inovacinei veiklai ir jos aplinkai. Dalyvavimas klasteryje turi tiesioginės įtakos įmonės produktyvumo, inovatyvumo ir konkurencingumo augimui. Tai įrodyta įmonės ekspertų moksliniais tyrimais, atliktais 2014 – 2015 m.

 

Prisijunkite prie Jūrinio klasterio

Gal domina galimybės dalyvauti bendrose įmonių iniciatyvose, siekiant padidinti eksporto apimtis, sukurti didesnę pridėtinę vertę, gauti naujų verslo kontaktų ar idėjų, padidinti įmonės produktyvumą, inovatyvumą ar konkurencingumą? Gal domina galimybės gauti finansavimą individualiems ar jungtiniams ES projektams finansuoti? Gal stokojate inovatyvių idėjų ar jomis norite pasidalinti su kitais? Gal norite susirasti patikimų verslo partnerių?

 

Palikite savo duomenis ir mes su Jumis susisieksime!
Vardas, Pavardė
Įmonė
Telefonas
El. paštas
Ačiū!

Ačiū! Artimiausiu metu su Jumis susisieksime.