Naujienos

2018.10.19
Kvietimas galioja iki 2020.09.30. Finansavimo tikslas - skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių
2018.10.19
Kvietimas galioja iki 2020.09.30. Finansavimo tikslas - skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių
2018.07.27
Kvietimas galioja iki 2020.09.30. Finansavimo tikslas - skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones
2018.06.29
Kvietimas galioja iki 2020.06.30. Finansavimo tikslas - didinti įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujosiomis technologijomis ir taip sudaryti galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio  mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI)
2018.04.27
Kvietimas galioja iki 2020.09.30. Finansavimo tikslas - skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones
2017.12.06
Kvietimas galioja iki 2020.11.30. Finansavimo tikslas - suteikti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtos resursų tausojimo, ekoinovacijų diegimo ir
2017.08.24
Kvietimas galioja iki 2020.11.30.   Finansavimo tikslas - suteikti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą eksporto, potencialių rinkų paieškos, tarptautinės prekybos klausimais ir taip
2017.08.21
Kvietimas galioja iki 2017.11.30. Finansavimo tikslas - teikiant socialinės integracijos paslaugas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką. Finansuojamos veiklos: užimtumas ir socialinė sanglauda  Remiamos
2017.08.16
Kvietimas galioja iki 2020.10.31. Finansavimo tikslas Padidinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) produktyvumą, palengvinant verslo subjektų, finansų įstaigoms grąžinančių paskolas ar vykdančių finansinės nuomos (lizingo) sutartyse nustatytus
2017.08.09
Kvietimas galioja iki 2017.10.15. Finansavimo tikslas - sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse, didinant atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) gamybą ir vartojimą. Finansuojamos veiklos: energijos taupymas ir
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Prisijunkite prie Jūrinio klasterio

  Gal domina galimybės dalyvauti bendrose įmonių iniciatyvose, siekiant padidinti eksporto apimtis, sukurti didesnę pridėtinę vertę, gauti naujų verslo kontaktų ar idėjų, padidinti įmonės produktyvumą, inovatyvumą ar konkurencingumą? Gal domina galimybės gauti finansavimą individualiems ar jungtiniams ES projektams finansuoti? Gal stokojate inovatyvių idėjų ar jomis norite pasidalinti su kitais? Gal norite susirasti patikimų verslo partnerių?

   

  Palikite savo duomenis ir mes su Jumis susisieksime!
  Vardas, Pavardė
  Įmonė
  Telefonas
  El. paštas
  Ačiū!

  Ačiū! Artimiausiu metu su Jumis susisieksime.